Vergoedingen

Dieetadvisering zit in het basispakket van de zorgverzekering. Je hebt recht op 3 uur dieetadvisering per jaar. Daarnaast hebben veel verzekeraars dieetadvisering ook opgenomen in hun aanvullende verzekering. Deze vergoeding komt bovenop de 3 uur in de basisverzekering. Dieetadvisering valt onder het verplichte eigen risico. Kinderen onder de 18 jaar hebben geen eigen risico.

Ketenzorg

Mensen met Diabetes Mellitus, hoge bloeddruk, verhoogd cholesterol, hart- en vaatziekten (of een verhoogd risico daarop) of COPD kunnen dieetadvisering vergoed krijgen als hun behandeling onderdeel is van gecoördineerde multidisciplinaire zorg. Je kunt bij je huisarts of praktijkondersteuner navragen of je in aanmerking komt voor een verwijzing naar de diëtist. Indien je binnen de ketenzorg valt gaan de kosten voor dieetbehandeling niet af van het eigen risico.

Tarieven

In alle andere gevallen komen de kosten voor je eigen rekening. Het tarief * is € 18,75 per kwartier en geldt onder andere:

– wanneer je geen aanspraak (meer) kunt maken op vergoeding via de zorgverzekeraar;
– wanneer je meer dan 3 uur dieetadvisering nodig hebt en er geen vergoeding van de diëtist vanuit een aanvullende verzekering is;
– wanneer je niet op een afspraak verschijnt zonder (tijdig) afmelden (no- show).

* bij contracten met de zorgverzekeraars gelden andere tarieven.

De behandeltijd die de diëtist in rekening brengt bestaat uit twee componenten:

  1. Contacttijd: de tijd waarbij de cliënt aanwezig is;
  2. Individueel dieetvoorschrift: de tijd die de diëtist besteedt aan het analyseren van voedingskundige, diëtistische en medische gegevens, het eventueel berekenen van de voeding en het samenstellen van een persoonlijk advies. Hier is de cliënt doorgaans niet bij aanwezig. Deze tijd maakt deel uit van de behandeling. Een consult bestaat uit contacttijd en indien nodig een individueel dieetvoorschrift. De totaal bestede tijd wordt altijd afgerond op kwartieren.

Indien je niet in staat bent naar het spreekuur te komen dan is een huisbezoek mogelijk. Hiervoor wordt een toeslag in rekening gebracht. Als je arts op de verwijzing aangeeft dat een huisbezoek noodzakelijk is, krijg je deze toeslag vergoed door de zorgverzekeraar.

Indien je de afspraak niet of niet tijdig annuleert worden de kosten in rekening gebracht. Deze kosten kun je niet declareren bij de zorgverzekeraar.